Asociația AdABSOLUTum

Înființată în anul 2005, asociația are ca principal scop cultivarea legăturilor afective și profesionale între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și absolvenții acesteia, dar și de a susține material și fnanciar Universitatea în activitățile sale didactice, educaționale și de cercetare științifică.

"AD ABSOLUTum“ este o persoană juridică română, independentă, neguvernamentală, nelucrativă, nonprofit, apolitică, netnică și neconfesională, care își exercită activitatea în conformitate cu legislația română și pe baza prezentului Statut.

Asociația reunește persoane fizice care au absolvit cel puțin una din formele de instruire (inclusiv studii aprofundate, master, doctorat, etc.) ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca, sau care fac (sau au făcut) parte din personalul academic al universității.

 

Cum puteți susține Universitatea Tehnică prin Asociația AdABSOLUTum?

Donațiile, sponsorizările și alte formule de sprijin sunt gestionate de Asociație în funcție de prioritățile Universității pentru crearea și dezvoltarea unor proiecte și programe în beneficiul studenților și absolvenților, cu o responsabilitate directă față de aceasta și în respectul legilor în vigoare.

Fondurile primite de Asociația AdABSOLUTum sunt destinate exclusiv sprijinirii programelor și activităților Universității, și pentru îndeplinirea scopului acesteia.

Puteți alege ca susținerea financiară pe care o acordați Universității Tehnice din Cluj Napoca să fie alocată unui program, departament sau facultate sau pentru prioritățile stabilite de Universitate. Mai multe opțiuni găsiți aici.

 

Date fiscale

Denumire entitate: Asociația Absolvenților Universității Tehnice din Cluj-Napoca “Ad Absolutum”

Cod de identificare fiscală: 17954317

Cont bancar: RO14RZBR0000060007148556

Banca: Raiffeisen Bank

Adresă: Str. Memorandumului, nr. 28, camera 202, Cluj Napoca, Cluj

 

 

Aveți întrebări sau sugestii? Vă rugăm să ne scrieți la adresa alumni@staff.utcluj.ro sau să ne contactați la telefon 0264/202593.

UTCN - Departamentul ALUMNI Str. Memorandumului, nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România