Personalități  marcante - Alumni de succes

Aurel Vlaicu

În timpul mandatului său de rector, corpul profesoral al Universității Tehnice din Cluj-Napoca a ajuns să depășească o mie de cadre didactice pentru mai mult de 20.000 de studenți (inclusiv extensiile universitare și Centrul Universitar Nord Baia Mare). În 2013, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) acordă Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în urma evaluării instituționale, calificativul “Grad de încredere ridicat”.
În perioada profesoratului său este titularul cursurilor de ”Televiziune”, ”Prelucrarea numerică a imaginilor”, ”Comunicații și Multimedia”. A participat la mai multe programe de cooperare internațională din domeniul comunicațiilor și prelucrării semnalelor electronice și de imagine. A fost coordonatorul local al programului PHARE “Development of Distance Education in Central and Eastern Europe”, precum și pentru programul INCO-COPERNICUS “INTELECT” – “Intelligent Leraning Environment for Course Telematics”. Este, totodată, autor și co-autor la 45 de lucrări în domeniul prelucrării analogice și digitale de imagine, televiziune și electronică.

 

Dacă aveți sugestii de personalități marcante pe care le putem afișa pe aceasta pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa alumni@staff.utcluj.ro .

UTCN - Departamentul ALUMNI Str. Memorandumului, nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România