Personalități  marcante - Alumni de succes

Viorel Handra-Luca

Una dintre primele inițiative de marcă ale rectorului ales în 1992, profesorul dr. ing. Viorel Handra-Luca, a fost aceea de schimbare a denumirii Institului Politehnic din Cluj-Napoca, în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Senatul universitar fiind ulterior întru totul de acord. Inițiativa clujenilor a fost aprobată, nu cu mult mai târziu, de către Ministerul Învățământului, noua denumire fiind consacrată prin Hotătârea de Guvern din 28 decembrie 1992.
Examenul de licență fost introdus în această perioadă în Universitatea Tehnică clujeană, mai precis începând cu anul universitar 1993/1994. Mandatul profesorului Viorel Handra-Luca este marcat și de faptul că, pe 31 martie 1994, a fost adoptată prima Chartă a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Școala doctorală la Politehnica clujeană cunoaște un nou ascendent odată cu noua lege a Învățământului din 1995, fiind încurajat doctoratul în co-tutelă cu alte universități din țări europene.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca începe din această perioadă să acorde înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa unor personalități din domeniul ingineriei și al lumii științifice naționale și internaționale.

 

Dacă aveți sugestii de personalități marcante pe care le putem afișa pe aceasta pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa alumni@staff.utcluj.ro .

UTCN - Departamentul ALUMNI Str. Memorandumului, nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România